Arazi çalışmaları neticesinde bulunan şey herkesi şoke etti! Meğer yıllarca...

Aydın'da Türk-İslam dönemine ait eserlerin tespiti için yürütülen arazi çalışması kapsamında Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu ve ilk beyi Mehmet Bey'in kız kardeşi Selçuk Hatun'un türbesinin bulunduğu açıklandı. Türbenin bugüne dek 'yeşil türbe' olarak adlandırılan yer olduğu saptandı.
 
Üst Alt