Meslek Hastalıkları Listesi toplantısı gerçekleşti

İSG HABER AJANSI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmelik eki "Meslek Hastalıkları Listesi" çalışması her biri alanlarında uzman doktorların ve akademisyenlerin katkıları ile tamamlanmış ve taslak liste hakkında 02.06.2022 tarihinde ZOOM uygulaması üzerinden "Ulusal Meslek Hastalıkları Listesi Güncelleme Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleşti. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü bürokratları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bürokratları, iş ve meslek hastalıkları uzmanlık eğitimi veren üniversitelerin ana bilim dallarının başkanları ve akademisyenleri, Meslek Hastalıkları Hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde görevli iş ve meslek hastalıkları uzmanı hekimler, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Derneği başkan ve üye hekimleri, Kurum Sağlık Kurulu ve Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu hekimleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasında Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın İsmail Ertüzün, Covid-19 pandemi koşullarının ülkemizde ve dünyada meslek hastalıkları ile ilgili farkındalığı arttırdığına değinerek yeni meslek hastalıkları liste çalışmasının öneminden bahsetti. Ertüzün, “Bugün için Yönetmelik ekinde kullandığımız Meslek Hastalıkları Listesinin ülkemizdeki resmi anlamda tek meslek hastalıkları listesi olduğundan birçok sağlık profesyoneli için rehber niteliği taşıdığını ve bu nedenle var olan meslek hastalıkları listesinde, Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası standartlara uygun güncelleme yapma ihtiyacının hasıl olduğunu” belirtmiş ve çalışma ekibinde yer alan tüm hocalara ve Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına pandemi süresince yürüttükleri yoğun ve özverili çalışmalar için teşekkür etti. Akabinde Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanı Dr. Elif Esin Kınay Ünsal “Meslek Hastalıkları Liste Çalışmaları: Tarihçesi, Bugünü, Geleceği” başlıklı sunumunda meslek hastalıkları ve listeler konusunda Kurumsal mevzuat ile meslek hastalıkları listelerinin tarihçesine ve gelecekteki yerine değindi. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Danışman Hekimi Uzm. Dr. Canan Demir ise “Meslek Hastalıkları Liste Çalışmaları: Amaç, Yöntem, Bilimsel Altyapı” başlıklı sunumunda meslek hastalıkları liste çalışmalarındaki amaç ve metodoloji ile yapılan liste çalışmasını bilimsel alt yapısı ve yeni listenin getirdiği yenilikleri belirtti. Son olarak toplantıda katılımcıların görüş ve önerilerine yer verildi. Toplantıya katılan katılımcılar; çalışması tamamlanan meslek hastalıkları listesinin bilimsel açıdan dünya sağlık literatüründeki en güncel ve kapsamlı listelerden biri olup birçok ülkeye bu alanda örnek olacak şekilde hazırlandığından bahisle söz konusu listesinin sağlık profesyonelleri için hem akademik anlamda hem de saha uygulamalarında çok olumlu katkılar sunacağını belirterek, çalışmayı yapan ekibe ve böyle önemli bir konuda öncülük ettikleri için Kurum Başkanlık Makamı ve Genel Müdürlüğe alanın çalışanları olarak teşekkürlerini sundular. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız
 
Üst Alt