Son 10 yılın meslek hastalığı istatistikleri

İSG HABER AJANSI Meslek hastalığı, çalışanın çalışma ortamında bulunan faktörler sebebiyle yaşadığı hastalıklara verilen addır. 5510 sayılı Kanunun 14. maddesine göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik haline denir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü ( ILO) gibi uluslararası kaynaklarda ise meslek hastalıkları; zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından her yıl düzenlenen verilere göre 2012-2020 yılları arasında toplam 6.078 çalışan meslek hastalığına yakalandı. SGK'nın 2021 ve 2022 yılında istatistiksel verilerini yayınlamaması sebebiyle dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarının verileri bilinemiyor. 2012'den 2020 yılına kadar yayınlanan verilere göre, Kömür ve Linyit Çıkarması ile Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı en çok meslek hastalığı yaşanan sektörler olarak tanımlanıyor. YILLARA GÖRE MESLEK HASTALIĞI İSTATİSTİKLERİ 2012 yılında 386 erkek ve 9 kadın olmak üzere toplam 395 çalışan meslek hastalığına yakalanırken, en çok meslek hastalığına yakalanmaya sebep olan sektör 231 erkek çalışanın hastalanmasıyla kömür ve linyit çıkarmadan kaynaklı yaşanıyor. 2013 yılında 343 erkek ve 8 kadın olmak üzere toplam 351 çalışan meslek hastalığına yakalanırken, en çok meslek hastalığına yakalanmaya sebep olan sektör 42 erkek çalışanın hastalanmasıyla kömür ve linyit çıkarmadan kaynaklı yaşanırken kadınlarda ise giyim eşyalarının imalatı sebebiyle yaşanıyor. Ayrıca 2013 yılından itibaren sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi konan çalışan sayılarının verileri yayınlanmaya başlıyor. 2013 yılındaki veriye göre 215 erkek çalışan çalışma hayatından ayrıldıktan sonra meslek hastalığına yakalandığını öğreniyor. 2014 yılında 470 erkek ve 24 kadın olmak üzere toplam 494 çalışan meslek hastalığına yakalanıyor. En çok meslek hastalığının yaşandığı sektör ise 60 erkek çalışanın yaşadığı meslek hastalığı diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektöründe gerçekleşiyor. 7 kadın çalışanın meslek hastalığı geçirmesine sebep olan motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında yaşanıyor. 230 erkek ise çalışma hayatından ayrıldıktan sonra meslek hastalığı teşhisiyle karşılaşıyor. 2015 yılında 470 erkek ve 40 kadın çalışan olmak üzere toplam 510 çalışan meslek hastalığına yakalanırken meslek hastalığına yakalanın en yüksek olduğu sektör 84 erkek çalışanın kömür ve linyit imalatında çalışırken yaşanıyor. Kadınlarda ise 4 çalışanın giyim eşyaları imalatında hastalanması sonucunda ortaya çıkıyor. 2015 yılında çalışma hayatından ayrıldıktan sonra meslek hastalığına yakalandığı teşhisi konulan çalışanlara kadınlar da ekleniyor böylelikle 130 erkek ve 6 kadına çalışma hayatının ardından meslek hastalığı teşhisi konuyor. 2016 yılında 568 erkek ve 29 kadın çalışana meslek hastalığı teşhisi konulurken diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektöründe 84, kömür ve linyit imalatı sektöründe ise 74 erkek çalışan meslek hastalığına yakalandı. 171'i erkek olmak üzere toplam 175 kişi ise çalışma hayatı sona erdikten sonra meslek hastalığı olduğunu öğrendi. 2017 yılında 638 erkek çalışan ve 53 kadın çalışan meslek hastalığına yakalandı. 638 erkek çalışan arasından 115 tanesi diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektöründen kaynaklı meslek hastalığı yaşarken, 6 kadın çalışan ise büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri sebebiyle meslek hastalığıyla karşı karşıya kaldı. 156 erkek ve 17 kadın olmak üzere toplam 173 kişi çalışma hayatının sona ermesinden sonra meslek hastalığı teşhisiyle karşılaştı. 2018 yılında meslek hastalığına yakalanan kişi sayısı arttı. 966'sı erkek olmak üzere toplam 1.044 çalışana meslek hastalığı tanısı konuldu. Hastalıkların çoğunluğu diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektöründen kaynaklanırken kadınlarda ağırlıklı olarak tekstil ürünleri imalatından kaynaklı meslek hastalığı yaşadığı görüldü. 6'sı kadın olmak üzere toplam 298 kişi ise çalışma hayatıyla ilişiğinin kesilmesinin ardından meslek hastalığına yakalandığını öğrendi. 2019 yılında ise meslek hastalığına yakalanan sayısı tavan yaparak 1.088 çalışan olarak belirlendi. 1.088 çalışanın 997'sinin erkek olduğu, 91'inin ise kadın çalışan olduğu verilerle açıklandı. En fazla meslek hastalığı ise 188 çalışanın hastalandığı diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektöründe görüldü. Toplam 181 kişi ise meslek hastalığına yakalandığını çalışma hayatının sona ermesinin ardından öğrendi. 2020 yılında 2018-2019 yıllarına oranla meslek hastalığına yakalanan çalışan sayısında düşüş yaşandı. Ancak kadınların yakalandığı meslek hastalığı sektörü de değişti. 59 erkek çalışan diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektöründe meslek hastalığına yakalanırken, insan sağlığı sektöründe 62 kadın çalışan meslek hastalığına yakalandığı belirlendi. Çalışma hayatından sonra teşhis konulan kişi sayısı ise toplam 151 olarak açıklandı. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Linkedin sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Google İşyeri sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haber Facebook sayfamızı takip etmek için tıklayınız
 
Üst Alt